LiveStream Hội Nghị Trực Tuyến ZOOM Webinars

LiveStream Hội Nghị Trực Tuyến ZOOM Webinar

LiveStream Hội Nghị Trực Tuyến ZOOM Webinars LiveStream Hội Nghị Trực Tuyến ZOOM Webinars Zoom Webinar là gì? Webinar là sự kết hợp của “web” + “seminar” (hội thảo) có thể gọi là Hội thảo trên web. Webinar là một sự kiện trực tuyến hấp dẫn, một hình thức hội thảo hoặc hội nghị (hoặc một buổi thuyết trình) truyền hình

0898-441-244